Philanthropy

o.z. Alter Nativa

termín: 01-05/2019
lokalita: Brdárka, Gemer

Fundraising projekt pre o.z. Alter Nativa na obnovu strechy na dome "u Jänša", ktorý sa po dokončení stane environmentálno-vzdelávacím centrom pre kurzy permakultúry, semináre a remeselné dielne prírodného staviteľstva.
Úspešnému prekročeniu cieľovej sumy 10.000,-eur prostredníctvom platformy startlab.sk (vrátane matchingu) predchádzala intenzívna 4-mesačná marketing&PR kampaň na zvýšenie povedomia o činnosti o.z. Alter Nativa, i projekte samotnom. Kampaň zahŕňala: účinkovanie v talkshow "Trochu inak" a následná kooperácia s Adelou ako projekt-ambassadorkou, PR-články v relevantných periodikách, výroba PR-videí a stratégia ich nasadzovania na soc. siete, nová webstránka + motto + hashtag o.z. Alter Nativa, motivačný mix odmien pre donorov, PR spoty v rádiu FM, úspešný barter s -pre projekt relevantnými- spoločnosťami TONDACH a VELUX.

  • #Philantrophy #Fundraising #ZimeSpoluBrdarkou

Tichomirko

termín: 04/2018
lokalita: Čierna nad Tisou

Poskytnutie bezodplatného finančného daru do rodiny Petríkovcov, za účelom pomoci zmierniť následky detskej mozgovej obrny synčeka Tichomirka. Prajeme veľa zdravia!

  • #Philantrophy #Donoring