Philanthropy

Benefičný festival Osmidiv

termín: 08/2020
lokalita: Banská Štiavnica

Teší nás, že aj tento rok naša filantropia putovala do správnych rúk, a to cez finančnú podporu benefično-kultúrneho festivalu Osmidiv. Ten sa už po jedenásty krát konal v historickom centre Banskej Štiavnice pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím z Domovov sociálnych služieb a zo zariadení pod záštitou Občianského združenia Milan Štefánik.
Vďaka finančnej podpore sa hendikepované deti mohli naučiť novým zručnostiam na workshopoch, ako maľovanie na ruky, ozdobovanie sádrových odliatkov, maľovanie horúcim voskom na papier, prútikárstvo, streľbu z luku a pod.

  • #Philantrophy #Donoring

o.z. Alter Nativa

termín: 01-05/2019
lokalita: Brdárka, Gemer

Fundraising projekt pre o.z. Alter Nativa na obnovu strechy na dome "u Jänša", ktorý sa po dokončení stane environmentálno-vzdelávacím centrom pre kurzy permakultúry, semináre a remeselné dielne prírodného staviteľstva.
Úspešnému prekročeniu cieľovej sumy 10.000,-eur prostredníctvom platformy startlab.sk (vrátane matchingu) predchádzala intenzívna 4-mesačná marketing&PR kampaň na zvýšenie povedomia o činnosti o.z. Alter Nativa, i projekte samotnom. Kampaň zahŕňala: účinkovanie v talkshow "Trochu inak" a následná kooperácia s Adelou ako projekt-ambassadorkou, PR-články v relevantných periodikách, výroba PR-videí a stratégia ich nasadzovania na soc. siete, nová webstránka + motto + hashtag o.z. Alter Nativa, motivačný mix odmien pre donorov, PR spoty v rádiu FM, úspešný barter s -pre projekt relevantnými- spoločnosťami TONDACH a VELUX.

  • #Philantrophy #Fundraising #ZimeSpoluBrdarkou

Tichomirko

termín: 04/2018
lokalita: Čierna nad Tisou

Poskytnutie bezodplatného finančného daru do rodiny Petríkovcov, za účelom pomoci zmierniť následky detskej mozgovej obrny synčeka Tichomirka. Prajeme veľa zdravia!

  • #Philantrophy #Donoring