NAŠA VÍZIA

Sme ľudia, ktorí majú v marketingu dlhoročné skúsenosti. Pôsobili sme na strane klientov aj agentúr.

Pracovali sme pre významné medzinárodné značky. Tvorili sme ich stratégie a realizovali aktivity.

Kreativita a efektívne riešenia od úvodného zadania, cez realizáciu, až po finálny reporting, to všetko na medzinárodnej úrovni.

Budúcnosť nám nie je ľahostajná a chceme zanechať svet lepším. Okrem iného aj donorovaním filantropických projektov.

…preto sme založili full-servis produkčnú a kreatívnu agentúru
MakeSense Creatives

SLUŽBY

PRENÁJOM FREKVENTOVANÝCH MIEST PRE VYSTAVENIE ÁUT

AD-HOC BTL SLUŽBY S DOSAHOM NA CELÉ SLOVENSKO A ČR

PRENÁJOM INVENTÁRU VRÁTANE DOPRAVY, ŠPECIÁLNE POS

GRAFIKA, TLAČ, LOGISTIKA, SKLADOVÝ MANAŽMENT


KOMPLEXNÝ OUTSOURCING MARKETINGU

MERCHANDISING